Levering

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden van de Metaal Unie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Een exemplaar kunt u hieronder downloaden.
Al onze producten worden door ons of door middel van pakketdienst bij u afgeleverd, verpakt in folie en doos.

Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Metaalunie